LEDERGRUPPE

Hege Ekren 
Daglig leder
Telefon: 481 20 884
hege@granly-stiftelse.no

Per Olav Tørrisen
Gruppeleder eldre gruppen
Solveigs hus og Bøketun
Telefon: 905 27 237
perolav@granly-stiftelse.no

Kristin Hoff Weseth
Gruppeleder voksen gruppen
Gamlehuset og Aktivitet
Telefon: 452 51 449
kristin.hoff.weseth@granly-stiftelse.no

Bente Lundgard Ruste
Gruppeleder ung voksen gruppen
Bjørkebakken, Solkroken og Birkely
Telefon: 907 95 174
bente@granly-stiftelse.no

Nyheter Ledige stillinger Debio godkjenning Innblikk i dagene på Granly Granly Stiftelsen 80 år Åpningstider utsalget